torsdag 16. april 2009

OBS!

Vårkonserten som egentlig hadde fått en endelig dato den 1-3.Mai har nå igjen blitt flyttet. Men nå vil den derimot ikke bli flyttet igjen:)

Ny dato for konsert er:

7.Juni og det blir da weekend for barna 5-7.Juni.

Merk dere datoen og gled dere:D

Kalender

Neste mandag (07.05.12) er det korøvelse :)